Bilfag - Elektrisk, Hybrid og Forbrenningsteknologi

Følgende av våre leverandører leverer utstyr innen Kjøretøy og Forbrenningsteknologi.
Lucas Nulle Lehr- und Messgeräte GmbH. Tysklands ledende leverandør av læremidler for de tekniske fag på videregående skoler, fagskoler, høgskoler, universiteter og til forsvarets skoler. De er det ledende firma for nyutvikling av læremidler etter dagens behov. Programvare er tett integrert i deres undervisningssystemer. De leverer utstyr for installasjonsteknikk, elektrisk strømforsyning, styringsteknikk, elektroteknikk- og elektronikk, kommunikasjonsteknikk, elektropneumatikk og hydraulikk, mikroprosessorteknikk, automasjon, kjøretøyteknikk og spesialtilpassede møbler og inventar til labaoratorier.
Matrix Multimedia ble grunnlagt sommeren 1993 med ønsker om å lansere multimedia undervisningssystemer av høy kvalitet. Siden har firmaet produsert et bredt spekter av multimedia opplæringssystemer og tekniske læremidler som daglig benyttes en rekke steder verden rundt.
Firmaet har spesialisert seg innen feltene datateknikk og mikroprosessorteknikk, elektronikkog pneumatikk/mekatronikk.
TECHNOLAB SA er et Sveitsisk handelshus som leverer utstyr til forskning og undervisning. Vi har samarbeidet med dem siden 1979. De leverer produkter for kjøretøytekniske fag fra THEPRA og ECOLINE. Leveringsprogrammet dekker alle aktuelle emner i kjøretøyfagene.