Kjøretøy og Forbrenningsteknologi

Følgende av våre leverandører leverer utstyr innen Kjøretøy og Forbrenningsteknologi.

 • Gunt

  Günt GmbH er et tysk selskap som siden 1977 har utviklet, og produsert, undervisningsutstyr innen flere ulike fagfelt

  Mekanikk, design, Mekatronikk, Thermodynamikk, Kjøleteknikk, HVAC, Væskedynamikk, Prosessfag og Fornybar Energi

  Deres produkter er av meget god kvalitet og tåler røff behandling over mange år.

   

   

   
 • TECHNOLAB SA er et Sveitsisk handelshus som leverer utstyr til forskning og undervisning.
  Vi har samarbeidet med dem siden 1979. De leverer produkter for kjøretøytekniske fag fra THEPRA og ECOLINE.
  Leveringsprogrammet dekker alle aktuelle emner i kjøretøyfagene.

   
 • HAKO Lehrmittel er markedets spesialprodusent av dynamiske overheadmodeller.
  Hoveddelen av deres modeller er for kjøretøyfag, der de fleste av dagens bilkomponenter er illustrert ved hjelp av meget pedagogiske modeller.
  I tillegg har de også en rekke andre modeller innen de mekaniske fag, fra grunnleggende måleteknikk til rørleggerfaget.
  I dag produserer de også gjennomskårne originaldeler, som bilmotorer, bildeler, hydraulikk, rørdeler m.m.

   
 • Matrix Multimedia ble grunnlagt sommeren 1993 med ønsker om å lansere multimedia undervisningssystemer av høy kvalitet. Siden har firmaet produsert et bredt spekter av multimedia opplæringssystemer og tekniske læremidler som daglig benyttes en rekke steder verden rundt.
  Firmaet har spesialisert seg innen feltene datateknikk og mikroprosessorteknikk, elektronikkog pneumatikk/mekatronikk.

   
 • Lucas Nulle Lehr- und Messgeräte GmbH. Tysklands ledende leverandør av læremidler for de tekniske fag på videregående skoler, fagskoler, høgskoler, universiteter og til forsvarets skoler. De er det ledende firma for nyutvikling av læremidler etter dagens behov. Programvare er tett integrert i deres undervisningssystemer. De leverer utstyr for installasjonsteknikk, elektrisk strømforsyning, styringsteknikk, elektroteknikk- og elektronikk, kommunikasjonsteknikk, elektropneumatikk og hydraulikk, mikroprosessorteknikk, automasjon, kjøretøyteknikk og spesialtilpassede møbler og inventar til labaoratorier.