Personvern

Personopplysninger som lagres og formålet med lagringen
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:  Org. Nummer, navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson og e-postadresse. Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Informasjon om din ordre er vi pålagt å lagre i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell reklamasjon eller garantibehandling. Vi er pliktet til å lagre denne informasjonen i 10 år før den slettes.

Grunnlaget for behandlingen.
Informasjon om org. Nummer, navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (b). Der du har samtykket til at informasjonen kan brukes til å gi deg informasjon og tilbud fra oss. Grunnlaget for denne behandlingen er peronvernforordningen art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp om du har bestilt via e-post, over disk eller pr. telefon. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendig informasjon til transportør.

Om Informasjonskapsler
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin hver gang du besøker nettstedet ( www.perwiik.no ). Informasjonskapsler brukes ofte som en støtte til funksjoner på nettstedet, men også til å samle informasjon til eieren av nettstedet. Denne informasjonen brukes til å lage rapporter og forbedre nettstedet. Vi lagrer aldri informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt kunderegister. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i 10 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i personopplysningene, og kreve de slettet.

Personvernombud
Daglig Leder fungerer som personvernombud. Daglig leder skal påse at personopplysningsloven blir fulgt. Samt fungere som kontaktperson ved tilsyn.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine opplysninger gjennom virtuell og fysisk adgangs- og tilgangskontrollkontroll

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke informasjon som er lagret, retting og sletting kan sendes til post@perwiik.no  Besøksadresse: Per Wiik AS - Norittveien 18 1555 Son. Du kan og ringe oss på tlf: 64 96 70 70