NeptuneSeal

NEPTUNESEAL er et boltsegl i samsvar med den internasjonale høysikkerhetsstandarden ISO 17712:2013, 
og spesifikt innenfor kravet om å ha den innvendige metalldelen over 18 mm. 
Designet slik at det umuliggjør åpning av plombe med spinning.
Ethvert forsøk på på åpning av plomben vil redusere i ødelagt pinne, eller låsehus.

Merkingsalternativer

- Lasergravering
- Serienummer opp til 15 siffer
- Strekkode
- QR kode
- RFID
- Tekst opp til 20 tegn på en linje
- Logo

Description:

Høy-sikkerhets boltplombe. Anbefales for høyverdi- og internasjonale forsendelser

Material:

Karbonstål

Size (L x W):

80 x 31 mm

Tensile Strength:

1.000 kg

Material Housing:

Polystyrene

Logo:

Ja

Text:

Ja

Barcode:

Ja

Application:

Frakt- og lastecontainere