Kommunikasjon

Per Wiik bruker Tysklands ledende leverandør av læremidler for de tekniske fag på videregående skoler, fagskoler, høgskoler, universiteter og til forsvarets skoler. De er det ledende firma for nyutvikling av læremidler etter dagens behov. Programvare er tett integrert i deres undervisningssystemer. De leverer utstyr for installasjonsteknikk, elektrisk strømforsyning, styringsteknikk, elektroteknikk- og elektronikk, kommunikasjonsteknikk, elektropneumatikk og hydraulikk, mikroprosessorteknikk, automasjon, kjøretøyteknikk og spesialtilpassede møbler og inventar til labaoratorier. 

Kontakt oss

Vi håper dere vil benytte våre tjenester og gleder oss til å møte dere personlig, dere finner oss i Norittveien 18 1555 Son eller dere kan kontakte oss på telefon 64 95 70 70 eller via E-post firma@perwiik.no

PER WIIK AS Norittveien 18
1555 Son - Norway